Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4782/2021 με τίτλο “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.”

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο, όπως προστέθηκε στη βάση Νομοθεσίας του sate.gr, εδώ:

http://www.sate.gr/data_source/2021%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%98-%CE%A6%CE%95%CE%9A36%CE%91.pdf

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο 24610-49680 και στο info@technap.gr