Έκδοση ψηφιακής ταυτότητας κτιρίου

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση της ψηφιακής ταυτότητας κτιρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων τόσο για το οικόπεδο/γήπεδο όσο και την ιδιοκτησία και στη συνέχεια την έκδοση του πιστοποιητικού Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου / Ιδιοκτησίας που φέρει μοναδικό κωδικό Ταυτότητας Κτιρίου/ Ιδιοκτησίας και κλειδί γνησιότητας. Η Ταυτότητα αυτή είναι η αποτύπωση του τεχνικού φακέλου του ακινήτου με το σύνολο των στοιχείων του.

Η εταιρία μας προσφέρει και τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού διδύμου νέων και υφιστάμενων κτιρίων αξιοποιώντας την τεχνολογία ΒΙΜ. Το ψηφιακό δίδυμο αποτελεί το εικονικό μοντέλο της κατασκευής και είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ ενός αντικειμένου πραγματικού κόσμου και της ψηφιακής αναπαράστασης του. Δίνει τη δυνατότητα πλήρους εποπτείας της κατασκευής από το διαχειριστή/ιδιοκτήτη για τη βελτιστοποίηση των ενεργειών σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου. Ταυτόχρονα επιτρέπει την ενσωμάτωση δεδομένων από συστήματα παρακολούθησης της λειτουργίας του κτιρίου (BEMS,IoT).

Case Studies
Επιλεγμένα Έργα

Espa Sticky