ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Πολυετής εμπειρία, υψηλά επίπεδα ποιότητας

Η Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ είναι μια τεχνική εταιρεία με περισσότερα από 20 έτη εμπειρίας, με έδρα στην Κοζάνη. Από την ίδρυσή της έως σήμερα δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς τεχνικών έργων όπως η Κατασκευή Έργων Υποδομής, Οικοδομικών και Βιομηχανικών Έργων, Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. Στους τομείς κατασκευής και μελέτης – κατασκευής δημοσίων έργων το εργοληπτικό πτυχίο της είναι 5ης τάξης. Στον ιδιωτικό τομέα αναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή κτιριακών έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας.

Η εταιρεία μας διαθέτει στο δυναμικό της μία πολύ-επιστημονική ομάδα μηχανικών, σχεδιαστών και τεχνικών που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικού με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων, αξιοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες και μεθοδολογίες. Σε όλα τα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει ως αποκλειστικός ανάδοχος ή υπεργολάβος ή μέλος κοινοπραξιών, ακόμη και τα πιο απαιτητικά, έχει επιτύχει υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σε κάθε νέο έργο εντάσσει στο δυναμικό της το κατάλληλο δυναμικό ώστε να εξασφαλίζει τη σύνθεση άρτιων επιστημονικά και τεχνικά ομάδων.

iso 9001 iso 14001 iso 14001 iso 14001
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα
– ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
– ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
– ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
– ISO 39001:2012 – Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (RTS)
– ISO 37001:2017 – Σύστημα για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας
SA8000:2014 – Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Η Tεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ έχει συμμετάσχει σε επενδυτικά προγράμματα για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ–ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΦΕΠΑΕ» (2011, 2013), «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ / ΕΦΕΠΑΕ» (2016) και «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» για την ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρίας (2018).

Σήμερα, η εταιρεία μας αναπτύσσει, εντός της εταιρίας, τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με στόχο την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

Espa Sticky