Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) με υπευθυνότητα και ταχύτητα

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να εκπονήσει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) οποιουδήποτε μεγέθους και χρήσης ακινήτου με υπευθυνότητα και ταχύτητα προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στον πελάτη. Σύμφωνα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, καθώς επίσης και για τα υφιστάμενα κτίρια σε περίπτωση αγοραπωλησίας, μίσθωσης.

Η συμβουλευτική ομάδα μας αναλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο ολικής ανακαίνισης περιλαμβάνοντας τη μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, την καταναλισκόμενη ενέργεια και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

Case Studies
Επιλεγμένα Έργα