Εκπόνηση τεχνικών μελετών κατασκευαστικών έργων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικών μελετών για την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου:

  • Αρχιτεκτονικές
  • Στατικές
  • Τοπογραφικές
  • Ηλεκτρομηχανολογικές
  • Περιβαλλοντικές
  • Οικονομοτεχνικές
  • Φωτορεαλισμός – Τρισδιάστατη μοντελοποίηση κτιρίου (3D)

Case Studies
Επιλεγμένα Έργα