Μελέτη και Ανέγερση πολυώροφων κτιρίων, φιλικών προς το περιβάλλον

Η κατασκευή ενός ακινήτου είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο που αρχίζει με την έκδοση της άδειας δόμησης και τελειώνει με την ολοκλήρωση του έργου. Η Τεχνική Ανάπτυξη αναλαμβάνει τη μελέτη και ανέγερση πολυώροφων κτιρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Στελεχωμένη από εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς εξασφαλίζει τις βέλτιστες επιλογές για το σχεδιασμό (τεχνικές μελέτες) και ολοκλήρωση μίας κατασκευής (μεταλλική, συμβατική, σύμμεικτη, πέτρινη, ξύλινη) με στόχο την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα, εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού & χρονοδιαγράμματος.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία μας ασχολείται και με την κατασκευή “πράσινων κτιρίων”, κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον. Τέτοια κτίρια σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. Επιπλέον, εκμεταλλεύονται όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως φωτοβολταικά, γεωθερμικά συστήματα κλπ.

Case Studies
Επιλεγμένα Έργα