ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Υλοποίηση πράσινων έργων

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εμπειρίας και αναλαμβάνει την υλοποίηση πράσινων έργων, εφαρμόζοντας τελευταίες και εφαρμοσμένες τεχνολογίες όπως δημοτικοί κήποι, παρεμβάσεις στους αυλίους χώρους, αποκαταστάσεις πρανών κ.α.