ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Υψηλές προδιαγραφές βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, βιώσιμη ανάπτυξη

Τεχνική Ανάπτυξη Logo

Το όραμα της εταιρείας μας είναι η συνεχής ανάπτυξη και η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας με γνώμονα τόσο την υπευθυνότητα και την υψηλή ποιότητα των κατασκευών μας όσο και το σεβασμό στο περιβάλλον. Με κατασκευές υψηλών προδιαγραφών, βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών πρότυπων, δεσμευόμαστε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία, ανταγωνιστικότητα και την εφαρμογή νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη έχουμε θέσει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για την παροχή υπηρεσιών, κατασκευή έργων και αποδοτική λειτουργία της εταιρείας.

Η Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις του κατασκευαστικού κλάδου, ως μέλος του Tεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ).

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η αποδοτική λειτουργία της εταιρείας μας βασίζεται σε κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας καθώς και στις αξίες μας

reliability

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

goal

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

goal

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

handshake

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ &
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

group

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

earth

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ