Έκδοση οικοδομικών αδειών/νομιμοποιήσεις νέων και υφιστάμενων κτιρίων

Η Τεχνική Ανάπτυξη διαθέτοντας μία ομάδα από έμπειρους μηχανικούς (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς κτλ.) όλων των ειδικοτήτων αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών (μελέτες, υποβολή φακέλου) και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους (επίβλεψη) για νέα και υφιστάμενα κτίρια καθώς και τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε σύντομο χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Case Studies
Επιλεγμένα Έργα

Espa Sticky