Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σερβίων. 

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας» στα Σέρβια Κοζάνης, το οποίο στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο 1.012 τ.μ. περίπου (επιπλέον, υπάρχει υπόγειο 224 τ.μ.) με κεραμοσκεπή της δεκαετίας του 1980. Δεδομένης της σχετικής παλαιότητας του κτιρίου και των φθορών λόγω γήρανσης των υλικών κατασκευής του, καταγράφονται σημαντικές θερμικές απώλειες κατά τη χειμερινή περίοδο.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και η αναβάθμιση του σε κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Β (ενεργειακή κατηγορία υπάρχοντος κτιρίου Ε και κλιματική ζώνη ακινήτου Δ), στο πλαίσιο ένταξής του στο πρόγραμμα Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων Κτιρίων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020. Συνοπτικά οι παρεμβάσεις, αφορούν στα παρακάτω:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο σύνολο των εξωτερικών τοιχοποιιών και οροφής του κτιρίου
  • Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα, από συνθετικά υλικά PVC, με διπλό τζάμι
  • Εγκατάσταση νέου συστήματος κεντρικής θέρμανσης – boiler νερού 
  • Αυτονόμηση χώρων θέρμανσης και θερμομόνωση σωληνώσεων ώστε τα δίκτυα να λειτουργούν απρόσκοπτα χωρίς προβλήματα
  • Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου split unit τεχνολογίας inverter & ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++
  • Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED