Σιθωνία Χαλκιδικής

Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στις κεντρικές οδούς Σάρτης

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Πελάτης

Δήμος Σιθωνίας

Διάρκεια Έργου

2012-2014

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως ανάδοχος του έργου, ανέλαβε την κατασκευή του εν λόγω έργου στην Τ.Κ. Σάρτης  του Δήμου Σιθωνίας.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω έργο περιλάμβανε :

  • Την αντικατάσταση των υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών στον εσωτερικό οικισμό της Σάρτης με κυβόλιθους και πέτρες. Η επίστρωση των οδών με υλικά ανάπλασης είχε ως αποτέλεσμα την αισθητική βελτίωση της ευρύτερης περιοχής καθώς επίσης και την μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.
  • Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η επιφανειακή συλλογή των ομβρίων μέσω των διαμορφώσεων των οδών και η όδευση τους σε φρεάτια προκειμένου να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση τους μέσω του υφιστάμενου δικτύου όμβριων.