Κοζάνη

Παρεμβάσεις «Εξοικονομώ κατ’οίκον» σε Μονοκατοικία

Πελάτης

Ιδιώτης

Διάρκεια Έργου

2020

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας στον Κρόκο Κοζάνης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ ‘ οίκον ΙΙ», η οποία παρουσίαζε προβλήματα απωλειών στην θέρμανση και εμφάνιση υγρασίας. Ο ιδιοκτήτης ζήτησε την ένταξη της κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν ήταν η τοποθέτηση θερμομόνωσης στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση/ψύξη χώρου.

Έγινε η απαραίτητη προετοιμασία του φακέλου, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και η υποβολή του στην Τράπεζα. Ταυτόχρονα η Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ είχε τον ρόλο του Συμβούλου Έργου. Έγινε η ένταξη της κατοικίας στο Νόμο Αυθαιρέτων Ν.4495/17 και τέλος ανέλαβε την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την ολοκλήρωση του έργου. Έτσι αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία και όφελος για τον ιδιοκτήτη τα αρχικά προβλήματα της κατοικίας του.

Espa Sticky