Κοζάνη

Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης

Υπηρεσίες

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Πελάτης

Δήμος Κοζάνης

Διάρκεια Έργου

2017-2020

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης που κατασκευάστηκε το έτος 1976. Η περιοχή ανήκει στην Δ’ Κλιματική Ζώνη. Με γνώμονα τη θερμική θωράκιση του Σχολείου τοποθετήθηκε θερμομόνωση γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης σε όλες τις όψεις του κτιρίου, ενώ για την προστασία των ευπαθών περιοχών τοποθετήθηκε στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Στο σχολικό κτίριο αντικαταστάθηκαν όλες οι θύρες και στο Γυμναστήριο όλα τα παράθυρα και οι φεγγίτες του δώματος του. Τα κιγκλιδώματα επανατοποθετήθηκαν στο Γυμναστήριο και κατασκευάσθηκαν νέα εσωτερικά για την προστασία των νέων κουφωμάτων. Στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης εγκαταστάθηκε νέος κυκλοφορητής ανάλογης ονομαστικής παροχής με τις νέες απαιτήσεις, καθώς και αντικαταστάθηκε το σύνολο των θερμοστατικών κεφαλών σε όλο το κτίριο.

Για την εξοικονόμηση ενέργειας εγκαταστάθηκε σύστημα ανιχνευτών κίνησης και επιτηρητών παρουσίας, το οποίο συνδέθηκε με το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο. Τέλος, για την κάλυψη των αναγκών του γυμναστηρίου σε ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) εγκαταστάθηκε σύστημα ηλιακών συλλεκτών συνολικού εμβαδού περίπου 15m2, για θέρμανση νερού εντός δοχείου αποθήκευσης 1000 lt, το  οποίο τοποθετήθηκε στην οροφή του κτιρίου.