Κοζάνη

Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων

Υπηρεσίες

Μελέτη / Κατασκευή Νέων Κτιρίων

Πελάτης

Δήμος Κοζάνης

Διάρκεια Έργου

2013-2015

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Κ/ξία Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε – ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε. ως ανάδοχος του έργου, ανέλαβε την κατασκευή του «Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» στον Δήμο Σερβίων, Κοζάνης. Έναν πολυχώρο πολιτισμού που θα αποτελέσει το κέντρο έκφρασης και δημιουργίας των πολιτών και να καταστεί πυρήνας ανάπτυξης και οικιστικής αναβάθμισης ολόκληρης της πόλης.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων εκτείνεται σε 2.073 τ.μ. το οποίο «καλείται» να στεγάσει κατά το δυνατόν όλες τις πολιτιστικές ανάγκες της πόλης. Το εν λόγω κτίριο αποτελείται από δύο κύριες στάθμες με ισόγειο και όροφο με ένα μεσοπάτωμα (πατάρι) μικρής επιφάνειας στην στάθμη του ορόφου. Το κτίριο περιλαμβάνει αίθουσα συνεδριάσεων – εκδηλώσεων με σκηνή, 300 θέσεων που καλύπτει τις ανάγκες συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων. Αίθουσα εκδηλώσεων που μπορεί να μετατραπεί και σε χώρο περιοδικών εκθέσεων (βιβλίων, ζωγραφικής, λαϊκής παράδοσης κ.λ.π.). Φουαγιέ που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την αίθουσα  εκδηλώσεων, βοηθητικούς χώρους αίθουσας, όπως χώρο προβολής, μεταφραστών κ.ά. (χώροι προβολής, μεταφραστών κ.τ.λ.) και κυλικείο.

Το έργο εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 8  «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ». Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.