Άξονας Κοζάνης - Πτολεμαΐδας

Κατασκευή κτιρίων και Η/Μ εξοπλισμός στο Χ.Υ.Τ.Α. του Άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικού Έργου

Πελάτης

Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - BILFINGER BERGER BAU Α.Ε

Διάρκεια Έργου

2004-2006

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως υπεργολάβος του έργου, ανέλαβε μέρος των εργασιών για την κατασκευή-λειτουργία του έργου «Ίδρυση Χ.Υ.Τ.Α. του άξονα Κοζάνης-Πτολεμαΐδας». Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω έργο περιλάμβανε τις ακόλουθες εργασίες:

  • Εγκατάσταση εξ’ ολοκλήρου του εξωτερικού δικτύου των ισχυρών και των ασθενών, των ιστών φωτισμού και των φωτιστικών τους καθώς και την κατασκευή/τοποθέτηση ηλεκτρολογικών πινάκων.
  • Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση των κρασπέδων με τα ρείθρα τους και της τοποθέτησης των πλακών των πεζοδρομίων της εγκατάστασης καθώς και για το χρωματισμό όλων των κτιρίων εξωτερικά και εσωτερικά.
  • Πλήρης κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων, της τοποθέτησης των πλακιδίων και κατασκευή ξύλινων στεγών των κτιρίων της εγκατάστασης.
  • Πλήρης κατασκευή των κτιρίων διοίκησης, φυλακίου-γεφυροπλάστιγγας, συντήρησης-πλυντήριο και χημικών και την κατασκευή δεξαμενών πυρόσβεσης και αποθήκης υγρών καυσίμων.
  • Έλεγχος και συντήρηση όλων των ηλεκτρολογικών δικτύων (ισχυρά και ασθενή εντός κτιρίων καθώς και όλων των εξωτερικών δικτύων) και όλων των κινητήρων στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων (κινητήρες αντλιών- αεριστήρων – Η/Ζ).
  • Κατασκευή περιμετρικών πεζοδρομίων σε όλες τις δεξαμενές της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων καθώς και την τοποθέτηση προστατευτικών αλυσίδων από ανοξείδωτο χάλυβα περιμετρικά των δεξαμενών.