Κοζάνη

Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης

Υπηρεσίες

Μελέτη-Κατασκευή Νέων Κτιρίων

Πελάτης

Δήμος Κοζάνης

Διάρκεια Έργου

2014-2016

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως μέλος της Κοινοπραξίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε., ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης» στο Δήμο Κοζάνης.

Το έργο αφορά στην κατασκευή του νέου κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο είναι εντός σχεδίου σε περιοχή αραιά δομημένη στα ανατολικά της πόλης. Στο εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται εκτός από τους χώρους του κτιρίου του Ε.Κ.Α.Β., ένας χώρος για συνεργείο οχημάτων και ένας χώρος πλυντηρίου οχημάτων. Επίσης το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο μεταλλικών υπόστεγων για τη στάθμευση ασθενοφόρων.

Πρόκειται για κτίριο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, με υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο. Το κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο με αποθηκευτικούς χώρους και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων. Το Συνεργείο είναι προσβάσιμο από το κτίριο από το ενδιάμεσο πλατύσκαλο της σκάλας ισογείου-υπογείου μέσω στεγασμένου χώρου. Στο συνεργείο υπάρχει λάκκος επιθεώρησης οχημάτων και χώρος WC. Στο χώρο της αυλής έγινε η κατασκευή δύο μεταλλικών υπόστεγων για τη στάθμευση των ασθενοφόρων και βοηθητικός χώρος πλύσης των οχημάτων. Το υπόστεγο 1 βρίσκεται στον εμπρόσθιο αύλειο χώρο και θα στεγάζει τα “εν ενεργεία” ασθενοφόρα, ενώ το στον οπίσθιο χώρο, δίπλα από το πλυντήριο οχημάτων.