Κοζάνη

Βιολογικός Καθαρισμός ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικού Έργου

Πελάτης

ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.

Διάρκεια Έργου

2007-2008

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. έλαβε μέρος στην κατασκευή του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης» στην πόλη της Κοζάνης.

Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή επτά (7) δεξαμενών λυμάτων, για τη δημιουργία της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης.

Η μονάδα άρχισε να λειτουργεί το 2009. Έχει σχεδιαστεί για 9.500 κατοίκους με μέση ημερήσια παροχή 1.662 μ3/ημέρα και λειτουργεί με τη μέθοδο παρατεταμένου αερισμού. Εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των Τ.Κ. Κοίλων – Καρδιάς – Εξοχής, τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης, και με τη μονάδα βοθρολυμάτων που διαθέτει, το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κοζάνης, όπου υφίσταται σχετική ανάγκη. Είναι επίσης σε ετοιμότητα να εξυπηρετήσει πλήρως την ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης αλλά και αποχετευτικά δίκτυα γειτονικών οικισμών. Επεξεργάζεται από την έναρξη λειτουργίας του, κατά μέσο όρο, γύρω στις 190.000 κυβικά το έτος.