Κοζάνη

Α.Η.Σ Καρδιάς Μονάδα ΙΙ – Μερική αποκατάσταση και βαφή καπνοδόχου

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικού Έργου

Πελάτης

ΔΕΗ ΑΕ.

Διάρκεια Έργου

2009

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως ανάδοχος του έργου, ανέλαβε την κατασκευή του έργου «Α.Η.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ – Μερική αποκατάσταση και βαφή εξωτερικού κελύφους καπνοδόχου  Μονάδας II» στην Κοζάνη.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω έργο περιλάμβανε τη δομική αποκατάστασή και εξωτερικό χρωματισμό της καπνοδόχου, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τον χρωματισμό μεταλλικής κατασκευής.