Κοζάνη

Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικών Έργων
Μελέτη / Ανέγερση Νέων Κτιρίων

Πελάτης

Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Διάρκεια Έργου

2016-2021

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως μέλος της Κοινοπραξίας ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης», το οποίο αφορά τη δημιουργία campus για τη στέγαση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Κοζάνης.

Σε μία έκταση 300 στρεμμάτων κατασκευάστηκαν τέσσερα (4) κτίρια, συνολικού εμβαδού 15.000 τ.μ. Τα κτίρια περιλαμβάνουν γραφεία, χώρους εκπαίδευσης, αμφιθέατρα, γυμναστήρια, υπόγειο χώρο στάθμευσης, δεξαμενές πυρόσβεσης και χώρους μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάστηκαν εσωτερική οδοποιία, χώροι στάθμευσης, υδάτινα στοιχεία με ανακυκλοφορία νερού, αμφιθέατρο, χώροι πρασίνου, πέργκολες και δίκτυα οδοφωτισμού, ύδρευσης, ασθενών ρευμάτων,  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων.

Espa Sticky