Κοζάνη & Βέροια

Αιολικά Πάρκα 38 MW Ζωοδόχου Πηγής – Παναγίας Σουμελά

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικού Έργου

Πελάτης

GES S.A.

Διάρκεια Έργου

2010-2011

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως υπεργολάβος της GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A, ανέλαβε την κατασκευή του έργου «Έργα Πολιτικού Μηχανικού Αιολικού Πάρκου Ζωοδόχου Πηγής Και Παναγίας Σουμελά» στο Δήμο Ελλησπόντου, Νομού Κοζάνης και στο Δήμο Βέροιας.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο αιολικών πάρκων στην κορυφογραμμή του Βερμίου με συνολική ισχύ 38 MW. Το αιολικό πάρκο «Ζωοδόχος Πηγή» αποτελείται από 12 ανεμογεννήτριες, των 2 MW έκαστη, συνολικής ισχύος 24MW και το αιολικό πάρκο «Παναγίας Σουμελά» αποτελείται από 7 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 14 MW. Εκτιμάται ότι τα αιολικά αυτά πάρκα θα παράγουν περισσότερες από 67 εκατομμύρια kWh ετησίως και θα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 16,000 νοικοκυριών. Τα αιολικά πάρκα βρίσκονται σε υψόμετρο 1.655 μέτρων, ενώ ο πύργος κάθε ανεμογεννήτριας είναι φτιαγμένος από χάλυβα και ζυγίζει 153 τόνους, με ύψος 67 μέτρα.

Για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών απαιτήθηκε η κατασκευή:

  • Διάνοιξη δρόμου εσωτερικής επικοινωνίας της εγκατάστασης
  • Συντήρηση και βελτίωση του υπάρχοντος χωματόδρομου
  • Διάνοιξη μικρού τμήματος δρόμου πρόσβασης
  • Πλατείες ανέγερσης των ανεμογεννητριών
  • Θεμέλια των ανεμογεννητριών
  • Δίκτυο μέσης τάσης
Espa Sticky