Πάρος

Προμελέτη για στατική ενίσχυση κτιρίου αρχικού μηχανοστασίου ΑΣΠ Πάρου

Υπηρεσίες

Μελέτες

Πελάτης

ΔΠΑΝ / ΔΕΗ Α.Ε.

Διάρκεια Έργου

2016

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο προετοιμασίας οικονομικής προσφοράς για το έργο «Ενίσχυση Κτιρίου Αρχικού Μηχανοστασίου ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ (μελέτη – κατασκευή)» εκπόνησε  προμελέτη για τη στατική και αντισεισμική αναβάθμιση του φέροντος οργανισμού των κτιρίων του αρχικού Μηχανοστασίου του ΑΣΠ Πάρου.

Πραγματοποιήθηκε μακροσκοπικός επιτόπιος έλεγχος και στατική μελέτη ενίσχυσης. Η μελέτη περιλάμβανε την ανάλυση των υφιστάμενων κτιρίων, προτεινόμενες μεθόδους ενίσχυσης και αποκατάστασης και τέλος τις pushover καμπύλες του κτιρίου πριν και μετά την ενίσχυση. Η στατική μελέτη των κτιρίων, πραγματοποιήθηκε  με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Scia Engineer.

Η μελέτη διασφάλισε τη στατική επάρκεια και την αντισεισμική αναβάθμιση των εν λόγω κτιρίων.

Espa Sticky