Σιθωνία Χαλκιδικής

Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην κεντρική αρτηρία Ν. Μαρμαρά

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Πελάτης

Δήμος Σιθωνίας

Διάρκεια Έργου

2012-2014

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε ως ανάδοχος του έργου, ανέλαβε την ανακατασκευή του κεντρικού και εμπορικού δρόμου της Τ.Κ. Ν.Μαρμαρά  του Δήμου Σιθωνίας.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων πεζοδρόμιων εκατέρωθεν της κεντρικής αρτηρίας του Ν.Μαρμαρά αλλά και παραλιακών περιπατιτικών διαδρόμων της ευρύτερης περιοχής, πληρώντας τις ανάγκες για την απρόσκοπτη κίνηση  πεζών και Α.Μ.Ε.Α. ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων με την κατασκευή αντιστοιχών παρκίδων.

Επιπλέον πραγματοποιείται κατασκευή καινούριου δικτύου οδοφωτισμού καθώς επίσης και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού για τον εξωραϊσμό της εν λόγω περιοχής.

Τέλος πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου η αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα ασφάλτου της κεντρικής αρτηρίας του Ν.Μαρμαρά.

Espa Sticky