Κοζάνη

Μελέτη Κατεδάφισης

Υπηρεσίες

Πολεοδομική Άδεια

Πελάτης

Ιδιώτης

Διάρκεια Έργου

2019

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανέλαβε την άδεια κατεδάφισης υφιστάμενου παλαιού κτίσματος (προ του 1955) που βρίσκεται στην Κοζάνη. Σκοπός της κατεδάφισης είναι να ανεγερθεί στην θέση του, νέα μονώροφη οικοδομή με πυλωτή και υπόγειο.

Σύμφωνα με τον οικοδομικό κανονισμό, απαιτήθηκε η σύνταξη τεχνικών μελετών και η έγκριση εργασιών, καθώς και η απομάκρυνση των αποβλήτων από κατεδάφιση της κατασκευής και στην διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών (σε μονάδα ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)).

Espa Sticky