Άγιος Νικόλαος

Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου «ΖΗΝΟΖΗ» Δ.Κ. Αγίου Νικολάου

Υπηρεσίες

Μελέτη / Κατασκευή Νέων Κτιρίων

Πελάτης

Δήμος Σιθωνίας

Διάρκεια Έργου

2016

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Κ/ξια ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Θεμελιοτεχνική Ο.Ε. ως ανάδοχος του έργου, ανέλαβε την μελέτη – κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω έργο περιελάμβανε:

  • Τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης διώροφης οικοδομής με υπόγειο και στέγη, βάσει αρχιτεκτονικής μελέτης που χορηγήθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία.
  • Την έκδοση της απαιτούμενης άδειας δόμησης.
  • Την ανέγερση διώροφης οικοδομής που αποτελείται από τους παρακάτω χώρους:
    • Υπόγειο εμβαδού 95.47τ.μ., με χρήση αποθήκης
    • Ισόγειο εμβαδού 84.74τ.μ., με χρήση καταστήματος
    • Όροφο εμβαδού 85.73τ.μ. με χρήση γραφείων