Φλώρινα

Κατασκευή Μεταλλικής Γέφυρας Αρμενοχωρίου

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Πελάτης

Δήμος Φλώρινας

Διάρκεια Έργου

2012

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως ανάδοχος του έργου, ανέλαβε την κατασκευή νέας μεταλλικής γέφυρας στη θέση της υπάρχουσας στο Αρμενοχώρι του Δήμου Φλώρινας. Η μεταλλική γέφυρα παρουσίαζε σοβαρές βλάβες και είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω επικινδυνότητας. Το έργο περιλαμβάνει την αποξήλωση της ήδη υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας και την κατασκευή νέας πάνω στα υπάρχοντα λίθινα βάθρα, συνολικού μήκους 43 μέτρων και καθαρού πλάτους 4 μέτρων.

Κατά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται κάποιες μικρομετατροπές και ενισχύσεις:

  • Κατασκευή πεδιλοδοκού – μανδύα στον πόδα του μεσόβαθρου.
  • Εφαρμογή στα μεταβατικά επιχώματα θραυστό υλικό λατομείου λόγου ακαταλληλότητας των προϊόντων εκσκαφής.
  • Απαίτηση εφαρμογής σφραγιστικής τελικής βαφής για την προστασία της πυρίμαχης της μεταλλικής γέφυρας.
  • Τοποθέτηση μεταλλικών ελασμάτων για την αγκύρωση του σκυροδέματος του καταστρώματος με την μεταλλική κατασκευή της γέφυρας.
Espa Sticky