Κοζάνη

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικού Έργου

Πελάτης

Δήμος Βελβεντού

Διάρκεια Έργου

2008

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Κ/ξία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.- ΚΟΛΙΤΣΑΣ Ν. ως ανάδοχος του έργου, ανέλαβε την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού αγωγού ύδρευσης, κατασκευή δεξαμενών και επεξεργασία νερού οικισμού Βελβεντού» στο Δήμο Βελβεντού, Κοζάνης.

Το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση τμήματος  του κεντρικού αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Οικισμού του Βελβεντού από αμιαντοσωλήνα καθώς και η κατασκευή νέας συμπληρωματικής δεξαμενής νερού (500 μ3) και την κατασκευή διάταξης καθαρισμού, ελάττωσης της θολορότητας και ποιοτική αναβάθμιση αυτού.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω έργο περιλάμβανε:

  • Κατασκευή νέας συμπληρωματικής δεξαμενής νερού χωρητικότητας 500 μ3, σε νέο γήπεδο έκτασης περίπου 2 στρεμμάτων, 20 μέτρα υψηλότερα από το υψόμετρο της υφιστάμενης δεξαμενής με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
  • Κατασκευή εντός του ίδιου γηπέδου διάταξη κατακράτησης των διαλυμένων στο νερό στερεών, για ελάττωση της θολερότητας όταν απαιτείται.
  • Αντικατάσταση του τελευταίου τμήματος του εξωτερικού αγωγού με ταυτόχρονη αλλαγή της όδευσης από προσβάσιμη με μηχανικά μέσα περιοχή, με νέο αγωγό χαλύβδινο συνολικού μήκους περίπου 1.800 μ ανάντη της δεξαμενής υδροδότησης, καθώς και διασύνδεση της νέας δεξαμενής με την υφιστάμενη.
Espa Sticky