Κοζάνη

Κατασκευή εξωτερικής μεταλλικής σκάλας ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Πελάτης

ΔΕΗ ΑΕ.

Διάρκεια Έργου

2016

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως ανάδοχος του έργου, ανέλαβε την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή Εξωτερικού Κλιμακοστασίου Κτιρίου Ash Bunker Μονάδων ΙΙΙ & IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» στην Κοζάνη. Το έργο είχε ως αντικείμενο την καθαίρεση του υφιστάμενου εξωτερικού κλιμακοστασίου οπλισμένου σκυροδέματος του Ash Bunker των Μονάδων III και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και την κατασκευή νέου μεταλλικού κλιμακοστασίου στην ίδια θέση και με την ίδια μορφολογία.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω έργο περιλάμβανε:

  • Κατασκευή προσωρινής γέφυρας επικοινωνίας του δώματος του Ash Bunker με το κτίριο απέναντι από το υφιστάμενο κλιμακοστάσιο για την εξασφάλιση πρόσβασης στο δώμα του Ash Bunker.
  • Επισκευή επιφανειακών βλαβών των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος της όψης του Ash Bunker καθώς και των δοκών προβόλων.
  • Καθαίρεση των βαθμιδοφόρων πλακών και των πλατυσκάλων του υφιστάμενου κλιμακοστασίου.
  • Στερέωση των κύριων μεταλλικών στύλων του νέου κλιμακοστασίου επί των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος της όψης του Ash Bunker.
  • Συναρμολόγηση και στερέωση δαπέδων, βαθμίδων και κιγκλιδωμάτων.
  • Εφαρμογή ειδικής αντιδιαβρωτικής βαφής σε όλα τα στοιχεία του νέου μεταλλικού κλιμακοστασίου.