Μεγαλόπολη

Επισκευή και αναβάθμιση πύργου ψύξης μονάδας ΙΙΙ ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Πελάτης

ΔΕΗ ΑΕ/ΔΜΚΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Διάρκεια Έργου

2006-2009

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως υπεργολάβος της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ., ανέλαβε την κατασκευή του έργου «Επισκευή και Αναβάθμιση Πύργου Ψύξης Μονάδας ΙΙΙ ΑΗΣ Μεγαλόπολης» στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας στην Πελοπόννησο.

Το τμήμα της Αναβάθμισης του πύργου ψύξης, είχε ως αντικείμενο την απομάκρυνση όλου του υφιστάμενου ψυκτικού συστήματος, τη βιομηχανοποίηση του συστήματος, την επισκευή και αποκατάσταση της στήριξης (Δοκοί από σκυρόδεμα) και την επανατοποθέτηση εξολοκλήρου όλου του ψυκτικού συστήματος – Τμηματικά ανά τεταρτημόριο και ανά στρώση. Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω έργο περιλάμβανε:

  • Δομική αποκατάσταση των βλαβών και ενίσχυση της κορνίζας του κελύφους του Πύργου Ψύξης, εσωτερικά και εξωτερικά.
  • Δομική αποκατάσταση των βλαβών του κελύφους του Πύργου Ψύξης, εσωτερικά και εξωτερικά.
  • Δομική αποκατάσταση των βλαβών των υποστυλωμάτων του κελύφους του Πύργου Ψύξης.
  • Εφαρμογή συστήματος βαφής αντιδιαβρωτικής προστασίας της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας του κελύφους του Πύργου Ψύξης καθώς και των υποστυλωμάτων.
  • Δομική αποκατάσταση των βλαβών του κλιμακοστασίου του Πύργου Ψύξης.
Espa Sticky