Τρίπολη

Ανάπλαση δημοσίου χώρου ανοιχτού κέντρου εμπορίου Τρίπολης

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Πελάτης

Δήμος Τρίπολης

Διάρκεια Έργου

2020-Σήμερα

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δημοσίου χώρου ανοικτού κέντρου εμπορίου Τρίπολης» στο Δήμο Τρίπολης. Το έργο αφορά την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής για ένα Ανοιχτό Εμπορικό Κέντρο στην Τρίπολη.

Η ανάπλαση στοχεύει στη δημιουργία ενός καλαίσθητου δικτύου δρόμων και πεζοδρόμων, που θα συνδέει σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην εμπορική ανάπτυξη. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός των «Κλωνατζίδικων», του παλαιού εμπορικού κέντρου κλωστοϋφαντουργίας, στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της περιοχής.

Για το ανοιχτό εμπορικό κέντρο προβλέπονται αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (αποχέτευση ομβρίων και ηλεκτροφωτισμό οδών), καθώς επίσης και – σε σημεία διασταύρωσης των δρόμων με τους πεζόδρομους – η κατάλληλη διαμόρφωση ραμπών και κατασκευή ενός δικτύου «οδηγών τυφλών». Η επίστρωση θα γίνει με κυβόλιθους και με πλάκες λευκού σκληρού χτυπητού μαρμάρου, ενώ παράλληλα σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν φωτιστικοί στύλοι.

Espa Sticky