Κοζάνη

Αιολικό Πάρκο 18 MW Φλαμουριά

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικού Έργου

Πελάτης

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

Διάρκεια Έργου

2017-2020

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανέλαβε την κατασκευή του έργου «Έργα Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Αιολικού Πάρκου Φλαμουριάς» που βρίσκεται κοντά στο Μεταξά, στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 9 ανεμογεννητριών, ισχύος 2 MW η κάθε μία, συνολικής ισχύος 18 MW που τοποθετήθηκαν ανάμεσα στο Μεταξά και στο Τριγωνικό σε απόσταση 1,5 χλμ. και 1,7 χλμ. αντίστοιχα. Εκτιμάται ότι η ετήσια παραγωγή θα είναι 33.500 MW (12.500 νοικοκυριά), με τις ανεμογεννήτριες να έχουν διάμετρο 95 μέτρα και ύψος 78 μέτρα. Η συνολική έκταση που χρησιμοποιήθηκε είναι 30-40 στρέμματα.

Για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών απαιτήθηκε η κατασκευή οδοποιίας πρόσβασης, εσωτερική  οδοποιία, χάνδακες καλωδίων, θεμέλια των ανεμογεννητριών, πλατφόρμες και ολική διαχείριση του έργου.

Το έργο κατασκευάστηκε από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, με την τήρηση των μέτρων και των διατάξεων του κανονισμού ασφαλείας εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και των μέτρων και των διατάξεων σύμφωνα με την πιστοποίηση ISO 14001. Οι απαιτούμενες εργασίες ολοκληρώθηκαν τελώντας παράλληλα όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και τις εργαστηριακές δοκιμές που διασφάλισαν την απαιτούμενη ποιότητα κατασκευής.

Espa Sticky