Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας είναι τα εξής:

Μαρκογιαννάκης
Γεώργιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Γεώργιος Μαρκογιαννάκης είναι ιδρυτής της εταιρείας, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ.. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των κατασκευών. Διετέλεσε επί 8 έτη εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Μαρκογιαννάκης
Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΜSc

Ο Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και στη διαχείριση τους. Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης, ενώ από το 2019 είναι εκλεγμένος στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Τριγώνης
Σταύρος

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc

Ο Σταύρος Τριγώνης διαθέτει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Έχει 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευαστικών έργων, είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής και Σύμβουλος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων. Από το 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας.

Παπαστεργίου
Δημήτρης

Μέλος Δ.Σ.
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου εργάζεται στην εταιρεία από το 2004 και είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2018. Είναι Υπεύθυνος του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων (επίβλεψη και μελέτη) και έχει διατελέσει Τεχνικός Ασφαλείας σε πλήθος έργων. Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε βιομηχανικά έργα, π.χ. Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας.

Τέλλιος
Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Γιώργος Τέλλιος είναι μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ) και συνεργάτης της εταιρίας από το 2005. Εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ως μέλος, το 2018. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Διετέλεσε αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.) και μέλος στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Δήμου Κοζάνης (ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε.).

Παπανικολάου
Φανή

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc

Η Φανή Παπανικολάου εργάζεται στην εταιρεία από το 2003 και είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2009. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ενεργειακή Διαχείριση Κτηρίων και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η επαγγελματική της εμπειρία εστιάζεται στη μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων, στη διαχείριση των προτύπων ISO και στην προετοιμασία συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων.

Μπασδέκης
Θέμης


Οικονομολόγος ΑΠΘ

Ο Θέμης Μπασδέκης είναι ενταγμένος στο δυναμικό της εταιρείας από το 2010. Είναι Υπεύθυνος του Λογιστηρίου της εταιρείας και του Ανθρώπινου Δυναμικού. Από το 2008 είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.